Mieczysław Szczuka

Rysunek konstruktywistyczny

Udostępnij:
Datowanie: 1925
Technika: malarstwo akwarelowe, rysunek tuszem
Materiały: papier, tusz, akwarela
Rozmiar:wys. 60 cm, szer. 48 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 08.06.1938
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/44

Opis dzieła

„Konstruktywizm nie dąży do stworzenia stylu, jako niezmiennego szablonu, opartego na raz wynalezionych i przyjętych formach – lecz podejmuje zagadnienie budowy, która może i musi ulegać ciągłym przemianom i doskonaleniom” – pisał Szczuka we współredagowanym przez siebie czasopiśmie sztuki awangardowej „Blok". Rysunek konstruktywistyczny można odczytywać jako próbę zmierzenia się z zagadnieniami budowy, determinującymi według Szczuki nurt konstruktywizmu. Jest on kompozycją różnorodnych elementów – bezkształtnych form abstrakcyjnych i niemal technicznych rzutów i szkiców architektonicznych. Te dwa przeciwległe bieguny – techniczny konkret i niedookreślona abstrakcja – tworzą jedną całość. Czarny kształt znajdujący się w środku kompozycji, w połączeniu z formą pod spodem, przypomina znak zapytania. Ta niewiadoma, kryjąca się pod abstrakcją, staje się centralnym elementem nowego, wydawałoby się przejrzystego i klarownego nurtu sztuki konstruktywistycznej.

Karol Jóźwiak (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 314).

Opis prosty

Rysunek w układzie pionowym. Kompozycja różnorodnych elementów – bezkształtnych form, technicznych rzutów i szkiców architektonicznych. Nad całością dominuje czarny kształt znajdujący się w środku.

Wystawy

Obok. Polska - Niemcy, tysiąc lat w historii i w sztuce
A Polish Avant-garde, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński [2018-10-24-2019-01-14]
Kobro & Strzemiński - A Polish Avant-garde [2019-03-23-2019-06-30]
Group Dynamics - Collectives of Modernist Period [2021-10-19-2022-04-24]

Mieczysław Szczuka
Mieczysław Szczuka

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty