Aleksander Rodczenko

Aleksander Rodczenko

05.12.1891 - 03.12.1956

Był malarzem, rzeźbiarzem i projektantem. Był jednym z czołowych przedstawicieli konstruktywizmu. Urodził się w Petersburgu, kształcił w Kazaniu, a działał w Moskwie. W 1922 roku wstąpił do ugrupowania artystycznego LEF, które wydawało również czasopismo o tej samej nazwie. Członkowie tej grupy mówili o sobie, że są jedynymi przedstawicielami sztuki rewolucyjnej. 

Do jego największych osiągnięć należą te w dziedzinie fotografii. Zrewolucjonizował podejście do kompozycji, wprowadził pojęcie krzywego kadru, a także poddał w wątpliwość zastane zasady fotografii. 

Wybrane wystawy: Futuristische Ausstellung „Magasin“, Moskwa (1914);  International Theatre Exhibition, Nowy Jork (1926); XXXII. Międzynarodowy Salon Fotograficzny Paris (1937); VIII Międzynarodowa Wystawa Fotografii , Zagrzeb (1939); Pierwsza wystawa Moskiewskich Artystów Książki, Moskwa  (1948).
Dzieła