Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: malarstwo akwarelowe
Materiały: papier, akwarela
Rozmiar:wys. 62 cm, szer. 48 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 06.1972
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/399

Opis dzieła

Akwarele „Goin", „Ima" i „Próg" to prace należące do grupy tak zwanych „obrazów medytacyjnych” mających formę mandali. Urszula Broll malowała je od lat 60. Obrany przez nią kierunek miał związek z jej silnym zaangażowaniem w studia nad filozofią hinduistyczną, odkryciem mistyki Indii, taoizmu i tantry. Artystka łączyła buddyjską praktykę medytacyjną z językiem abstrakcji, którym posługiwała się także we wcześniejszych pracach, czerpiąc z teoretycznych rozważań i artystycznego dorobku Władysława Strzemińskiego. To za sprawą autora „Teorii widzenia", w jej obrazach pojawiły się nawiązania do kubizmu, a rozpoznanie jego istoty stało się ważnym problem jej twórczości. Broll była jedną ze współzałożycielek zawiązanej w Katowicach w 1953 roku Grupy St-53. Jej nieformalnym patronem był Strzemiński, a zrzeszeni w stowarzyszeniu twórcy odwoływali się do jego artystycznej myśli.

W „obrazach medytacyjnych” Broll tworzyła układy form, posługując się linią, delikatnym kolorem i walorem. Za ich pomocą starała się przekazać osobiste doświadczenie religijne. Jej mandale mają kształt pionowego prostokąta, na którego osi powstają układy płaskich geometrycznych form. Artystka poddawała się pewnego rodzaju automatyzmowi, w swoich pracach nie starała się rozwiązać założonego problemu plastycznego. Stanowią one raczej zapis jej duchowych przeżyć i doświadczeń. Mandale to droga samopoznania: są intuicyjne, powstają poza świadomością, a zastosowane w nich barwy i kształty są wyrazem Ducha. Mówiąc o swojej twórczości Broll zauważała: „Mam bardzo głęboki kontakt z własnymi pracami, tworzę je właściwie dla siebie, dla poznania tego, czego o sobie nie wiem... W ciszy, spokoju, w obcowaniu z mandalą i własnym przeżyciem odnajduję równowagę psychiczną”. Poprzez medytację artystka dążyła do rozpoznania własnej osobowość, a prace powstające w sposób naturalny były logiczną konsekwencją odkrywania swojej świadomości.

Dorota Stolarska-Kultys

Artystka łączy język abstrakcji z buddyjską praktykę medytacyjną – tworzeniem mandali. Sztuka pozwala tu na przekazanie osobistego doświadczenia religijnego.

Opis prosty

Prace „Goin", „Ima" i „Próg" powstały w technice akwareli. Są wynikiem studiów nad filozofią i religią Wschodu. Urszula Broll zainteresowała się nią w latach 60. Artystka zagłębiała się we własne myśli. Następnie tworzyła obrazy. Prace są zapisem jej doświadczenia religijnego.

Dorota Stolarska-Kultys
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Urszula Broll-Urbanowicz

Malarka, jedna z kluczowych postaci powojennego życia artystycznego na Górnym Śląsku. Uznawana za matkę polskiego buddyzmu.  W latach 1949-1955 studiowała w katowickim oddziale krakowskiej ASP na kierunku grafika propagandowa. W czasie studiów poznała Konrada Swinarskiego, który udostępniał grupie studentów fragmenty Teorii Widzenia Władysława Strzemińskiego i wprowadzał w awangardową perspektywę historii sztuki. Jako współtwórczyni zawiązanej w tamtym okresie grupy ST-53, Broll brała udział w wystawach organizowanych najpierw w prywatnych mieszkaniach, a później – w 1956 roku w pierwszej oficjalnej prezentacji grupy, na której...