Allan Sekula

Członkinie Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, parada z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chicago, 2008

Udostępnij:
Datowanie: 2009
Technika: fotografia barwna
Materiały:papier fotograficzny
Rozmiar:132,1 x 132,1 x 5,1 cm
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 27.07.2012
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/2990
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Przewodnim motywem serii fotograficznych Allana Sekuli są nierówności wyni- kające z globalnego kapitalizmu. W cyklu „Polonia i inne opowieści” artysta podjął wątek budowania tożsamości narodowej w warunkach emigracji. Za przykład posłużyła ma amerykańska Polonia. Jednocześnie zwrócił się ku własnym korzeniom – z Polski do Stanów Zjednoczonych wyemigrował dziadek artysty.


Fotografia pochodzi z cyklu Polonia i inne powieści, który Alan Sekula realizował w związku z wystawą Reneissance Society w Chicago (2009) i Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (2009/2010). Społeczny kontekst Chicago – największego polonijnego ośrodka na świecie i refleksja nad własnymi polskimi korzeniami ze strony ojca były punktem wyjścia dla artysty do podjęcia badań nad kwestią tożsamości narodowej wobec globalizacji.

W swoich badaniach Sekula stawia w centrum uwagi narracje konstruowania narodu jako „wyobrażonej wspólnoty” (nawiązując do koncepcji Benedicta Andersona) i alternatywną czasoprzestrzeń diaspory. Refleksja Sekuli nad mechanizmami społecznymi łączy się tu - tak jak w całej twórczości artysty – z uważnością i wrażliwością na to co osobiste i zagadką pojedynczego człowieka. 


Joanna Sokołowska

Allan Sekula

Był fotografem, teoretykiem, krytykiem fotografii i pedagogiem. Studiował sztuki wizualne na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie uczestniczył w lewicowej, pacyfistycznej kontrkulturze studenckiej. Był związany jako wykładowca z programem fotografii i mediów realizowanym w California Institute of the Arts. Twórczość Sekuli zainspirowały badania nad marksizmem, semiotyką, fotografią dokumentalną i sztuką konceptualną. W swoich pracach próbował skonstruować mapę współczesnej globalnej gospodarki kapitalistycznej. Interesowały go przy tym rzekomo anachroniczne formy produkcji i cyrkulacji kapitału, jak np. logistyka handlu morskiego,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty