Michel Seuphor, Piet Mondrian

Obraz - poemat

Udostępnij:
Datowanie: 1928 / 1952
Technika: litografia
Materiały: farba graficzna, papier
Rozmiar:wys. 65 cm, szer. 50 cm
Sposób nabycia:dar
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/610

Opis dzieła

Kolejne bloki poetyckiego tekstu zostały wpisane w siatkę czarnych linii i rozczłonkowane czworobokami barw podstawowych. Geometryczna kompozycja przestaje być obrazem, a staje się układem graficznym, w którym prosta forma urozmaica nudny dukt prostych liter. Tytuł Textuel przypomina neon, reklamę zawieszoną na niebieskim wieżowcu, a całość ma niemal charakter odbitki próbnej z masą linii i oznaczeń drukarskich. Pierwowzorem pracy jest gwasz z 1928 roku. Terminu obraz-poemat po raz pierwszy użyli futuryści na określenie kompozycji będących swobodnym układem nawarstwiających się słów i elementów graficznych. Również później twórcy awangardowi interesowali się różnymi odmianami poezji wizualnej i tworzeniem nowych form, także na polu projektowania graficznego. Obraz-poemat to przede wszystkim kompozycja neoplastyczna. Neoplastycyzm Mondriana był próbą stworzenia uniwersalnego języka obrazowania rzeczywistości za pomocą elementów plastycznych, odzwierciedlających podstawowy porządek świata. Ukazywany on był przez kompozycje tworzone jedynie przy pomocy kolorów podstawowych (czerwony, niebieski, żółty) i „niekolorów” (biel, czerń) w rytmicznych, pionowo-poziomych układach.

Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s.nlb. [235-236).

W Obrazie-poemacie, obok charakterystycznej dla neoplastycyzmu siatki pionowych i poziomych linii oraz podstawowych barw, kluczowe jest też rozmieszczenie i krój tekstu. Michel Seuphor utrzymywał ożywione kontakty z całą sceną sztuki awangardowej. Współpracował z L’Esprit Nouveau Jennereta i le Corbusiera, uczył się u Pieta Mondriana oraz założył grupę konstruktywistyczną Cercle et Carré. Był malarzem, poetą, a także krytykiem i pierwszym historykiem malarstwa abstrakcyjnego. Tekst jego wiersza w Obrazie – poemacie stanowi integralną część kompozycji, zawiera refleksję nad współczesną sztuką, pochwałę neoplastycyzmu Mondriana, a jednocześnie jest ważnym elementem formalnym. Eksperymenty typograficzne były dla awangardy wyrazem dążenia do jedności tradycyjnie odmiennych dziedzin sztuki, jak literatura i sztuki plastyczne.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 262).

Wystawy

Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design [2017-11-24-2018-02-25]

Michel Seuphor
Michel Seuphor

Właściwie Fernand Louis Berckelaers. Artysta beligijskiego pochodzenia, działał we Francji (w Paryżu od 1925 roku). Od lat 20. XX wieku interesował się wszystkimi nowymi kierunkami sztuki awangardowej. Tworzył prace abstrakcyjne początkowo pod wpływem neoplastycyzmu, a potem charakterystyczne kompozycje złożone z szeregu linii. W 1930 roku wraz z Joaquinem Torresem-Garcią założył międzynarodową grupę Cercle et Carré, która miała ambicje skupiać wszystkich abstrakcjonistów. Popularyzował ten typ sztuki, przygotowując wystawy, m.in.: 50 lat sztuki abstrakcyjnej (Paryż, 1957), i publikacje, m.in.: Piet Mondrian, jego życie, jego dzieło (1956)...

Piet Mondrian

Malarz i teoretyk sztuki, był współzałożycielem grupy De Stijl (1917). Wierny swoim radykalnym poglądom w kwestiach plastycznych wystąpił z ugrupowania, kiedy Theo van Doesburg wprowadził do swoich prac skosy (Elementaryzm, 1925). Jego obrazy z lat 1928–32 uważane są za „klasyczny” przykład neoplastycyzmu. Utraciły swój rygoryzm po przyjeździe artysty do Nowego Jorku (1940). Jest autorem prac teoretycznych Neoplastycyzm (1920) i Zasady neoplastycyzmu (1925). Paulina Kurc-Maj (Cytata za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [235]).

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także