Michel Seuphor

Michel Seuphor

1901 - 1999

Właściwie Fernand Louis Berckelaers. Artysta beligijskiego pochodzenia, działał we Francji (w Paryżu od 1925 roku). Od lat 20. XX wieku interesował się wszystkimi nowymi kierunkami sztuki awangardowej. Tworzył prace abstrakcyjne początkowo pod wpływem neoplastycyzmu, a potem charakterystyczne kompozycje złożone z szeregu linii. W 1930 roku wraz z Joaquinem Torresem-Garcią założył międzynarodową grupę Cercle et Carré, która miała ambicje skupiać wszystkich abstrakcjonistów. Popularyzował ten typ sztuki, przygotowując wystawy, m.in.: 50 lat sztuki abstrakcyjnej (Paryż, 1957), i publikacje, m.in.: Piet Mondrian, jego życie, jego dzieło (1956) oraz Słownik Malarzy Abstrakcyjnych (1957).

Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [236]).


Michel Seuphor
Michel Seuphor, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła