Michel Seuphor

Orfeusz

Udostępnij:
Datowanie: 1964 r.
Technika: rysunek
Materiały: tusz, papier
Rozmiar:wys. 67,5 cm, szer. 51,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 11.1967
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/190
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Michel Seuphor
Michel Seuphor

Właściwie Fernand Louis Berckelaers. Artysta beligijskiego pochodzenia, działał we Francji (w Paryżu od 1925 roku). Od lat 20. XX wieku interesował się wszystkimi nowymi kierunkami sztuki awangardowej. Tworzył prace abstrakcyjne początkowo pod wpływem neoplastycyzmu, a potem charakterystyczne kompozycje złożone z szeregu linii. W 1930 roku wraz z Joaquinem Torresem-Garcią założył międzynarodową grupę Cercle et Carré, która miała ambicje skupiać wszystkich abstrakcjonistów. Popularyzował ten typ sztuki, przygotowując wystawy, m.in.: 50 lat sztuki abstrakcyjnej (Paryż, 1957), i publikacje, m.in.: Piet Mondrian, jego życie, jego dzieło (1956)...