Piet Mondrian

Piet Mondrian

1872 - 1944

Malarz i teoretyk sztuki, był współzałożycielem grupy De Stijl (1917). Wierny swoim radykalnym poglądom w kwestiach plastycznych wystąpił z ugrupowania, kiedy Theo van Doesburg wprowadził do swoich prac skosy (Elementaryzm, 1925). Jego obrazy z lat 1928–32 uważane są za „klasyczny” przykład neoplastycyzmu. Utraciły swój rygoryzm po przyjeździe artysty do Nowego Jorku (1940). Jest autorem prac teoretycznych Neoplastycyzm (1920) i Zasady neoplastycyzmu (1925).

Paulina Kurc-Maj (Cytata za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [235]).


Dzieła