Margit Reich-Sielska

Portret kobiety

Udostępnij:
Datowanie: 1930
Technika: litografia
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 31,5 cm, szer. 23 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 20.06.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1083/5
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta [2017-10-27-2018-02-04]

Margit Reich-Sielska

Margit Reich-Sielska była współzałożycielką lwowskiej grupy Artes (w 1929 roku). Studia artystyczne odbyła w Lwowie, Warszawie i Wiedniu; w 1924 roku wyjechała do Paryża, gdzie wraz Henrykiem Strengiem (Markiem Włodarskim) i Ottonem Hahnem studiowała w Académie Moderne, prowadzonej przez Fernanda Légera i Amédée Ozenfanta. Należała do lwowskiej grupy Artes, działającej w latach 1930–1933. W swoich pracach przedwojennych nawiązywała do ikonosfery popularnej. Przyczyniła się do wyłonienia i rozwoju zjawiska fotomontażu lwowskiego.