Margit Reich-Sielska

Margit Reich-Sielska

1903 - 1980

Margit Reich-Sielska była współzałożycielką lwowskiej grupy Artes (w 1929 roku). Studia artystyczne odbyła w Lwowie, Warszawie i Wiedniu; w 1924 roku wyjechała do Paryża, gdzie wraz Henrykiem Strengiem (Markiem Włodarskim) i Ottonem Hahnem studiowała w Académie Moderne, prowadzonej przez Fernanda Légera i Amédée Ozenfanta. Należała do lwowskiej grupy Artes, działającej w latach 1930–1933. W swoich pracach przedwojennych nawiązywała do ikonosfery popularnej. Przyczyniła się do wyłonienia i rozwoju zjawiska fotomontażu lwowskiego.

Dzieła