Zdzisław Jurkiewicz

Od Jednorożca do Oriona

Udostępnij:
Datowanie: 1977 r.
Technika: fotografia
Materiały: papier fotograficzny, karton
Rozmiar:wys. 119 cm, szer. 53,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 23.05.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/71

Opis prosty

Plansza w układzie poziomym przedstawiająca 6 fotografii z motywami mgławic, gwiazdozbiorów, galaktyk naklejonych na karton. Fotografie są czarno-białe. Dwie z prawej strony są duże, wypełniają całą wysokość planszy.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa: Mikrokosmosy. Zdzisław Jurkiewicz [2014-04-18-2014-05-30]
Zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz, MWW [2021-06-26-2021-10-11]
Zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz [2021-10-29-2022-01-09]

Zdzisław Jurkiewicz

Urodzony w Wolsztynie malarz, fotograf i poeta. Był jednym z twórców tak zwanej wrocławskiej awangardy. W swoich pracach szczególną uwagę zwracał na to, co nas otacza. Prowadził obserwacje otoczenia, którymi inspirował się w swoich pracach. Początkowo malował dynamiczne kompozycje o intensywnych kolorach. Do takich dzieł zaliczają się jego cykle: "Stawy", "Mutacje" czy "Agresje". Artysta pisał o malarstwie jako o śladach aktywności twórczej artysty. Tworząc cykl "Strefy", który składał się ze znoszących podział na figurę i tło płócien pokrytych równomiernie rozprowadzoną farbą, wprowadził koncepcję „kształtu ciągłości”.  Kontynuował...