Zdzisław Jurkiewicz

Błekit nieba / Sky blue / Bleu d'azur

Udostępnij:
Datowanie: 1973 r.
Technika: fotografia
Materiały: tektura, papier, fotografia
Rozmiar:wys. 66 cm, szer. 82 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.08.1974
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/26

Opis prosty

Praca w układzie poziomym składająca się z 6 fotografii naklejonych na planszę. Fotografie ułożone są w 2 rzędach. Fotografie przedstawiają niebo, chmury i wyciśniętą tubkę po farbie. Na fotografii 1. czarne niebo pokratkowane i białe chmury. Na fotografii 2. czarne niebo, w 1/3 niebieskie ze spływającą stróżką farby, połączoną z sąsiadującą w dole fotografią, chmury białe. Na fotografii 3. białe tło z napisem. Na fotografii 4. białe tło bez napisu. Na fotografii 5. wyciśnięta tubka z błękitną farbą. Na fotografii 6. wyciśnięta tubka z farbą i kratą naniesioną na farbę.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa monograficzna Zdzisława Jurkiewicza
wystawa: Mikrokosmosy. Zdzisław Jurkiewicz [2014-04-18-2014-05-30]
Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Zdzisław Jurkiewicz

Urodzony w Wolsztynie malarz, fotograf i poeta. Był jednym z twórców tak zwanej wrocławskiej awangardy. W swoich pracach szczególną uwagę zwracał na to, co nas otacza. Prowadził obserwacje otoczenia, którymi inspirował się w swoich pracach. Początkowo malował dynamiczne kompozycje o intensywnych kolorach. Do takich dzieł zaliczają się jego cykle: "Stawy", "Mutacje" czy "Agresje". Artysta pisał o malarstwie jako o śladach aktywności twórczej artysty. Tworząc cykl "Strefy", który składał się ze znoszących podział na figurę i tło płócien pokrytych równomiernie rozprowadzoną farbą, wprowadził koncepcję „kształtu ciągłości”.  Kontynuował...