Zdzisław Jurkiewicz

Błękit nieba

Udostępnij:
Datowanie: 1973 r.
Technika: fotografia
Materiały: tektura, papier, fotografia
Rozmiar:wys. 78 cm, szer. 29,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.08.1974
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/27/1-4

Opis prosty

Praca składa się z 4 pionowych plansz. Na każdej planszy są 2 fotografie, jedna pod drugą. Dolna fotografia przedstawia pejzaż miejski, górna to fotografia tubki farby, Plansza 1 jest czarno-biała. Od planszy 2 pojawia się niebieski kolor. Kolor znajduje się tylko w części pejzażu miejskiego i na planszy 2 zajmuje 1/4 części nieba powyżej budynków. Na planszy 3 kolor niebieski zajmuje już ok. 60 % nieba, a na planszy 4 całe niebo jest niebieskie.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa monograficzna Zdzisława Jurkiewicza
Zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz, MWW [2021-06-26-2021-10-11]
Zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz [2021-10-29-2022-01-09]

Zdzisław Jurkiewicz

Urodzony w Wolsztynie malarz, fotograf i poeta. Był jednym z twórców tak zwanej wrocławskiej awangardy. W swoich pracach szczególną uwagę zwracał na to, co nas otacza. Prowadził obserwacje otoczenia, którymi inspirował się w swoich pracach. Początkowo malował dynamiczne kompozycje o intensywnych kolorach. Do takich dzieł zaliczają się jego cykle: "Stawy", "Mutacje" czy "Agresje". Artysta pisał o malarstwie jako o śladach aktywności twórczej artysty. Tworząc cykl "Strefy", który składał się ze znoszących podział na figurę i tło płócien pokrytych równomiernie rozprowadzoną farbą, wprowadził koncepcję „kształtu ciągłości”.  Kontynuował...