Zdzisław Jurkiewicz

Rysunek w łazience

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: tektura, papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 28 cm, szer. 38,2 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1972
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/20/1-11

Opis prosty

Cykl jedenastu fotografii czarno-białych, o identycznych wymiarach. Fotografie przylegają do siebie węższymi krawędziami. Są ułożone w 3 rzędach. Na zdjęciu widoczna jest ta sama łazienka łazienka. Tematem głównym jest wanna, do której wlewa się woda. Zdjęcia przedstawiają akcję przeprowadzoną specjalnie dla fotografii.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Exercises in Freedom. Polish Conceptualism 1968-1981 [2018-06-29-2018-09-23]

Zdzisław Jurkiewicz

Urodzony w Wolsztynie malarz, fotograf i poeta. Był jednym z twórców tak zwanej wrocławskiej awangardy. W swoich pracach szczególną uwagę zwracał na to, co nas otacza. Prowadził obserwacje otoczenia, którymi inspirował się w swoich pracach. Początkowo malował dynamiczne kompozycje o intensywnych kolorach. Do takich dzieł zaliczają się jego cykle: "Stawy", "Mutacje" czy "Agresje". Artysta pisał o malarstwie jako o śladach aktywności twórczej artysty. Tworząc cykl "Strefy", który składał się ze znoszących podział na figurę i tło płócien pokrytych równomiernie rozprowadzoną farbą, wprowadził koncepcję „kształtu ciągłości”.  Kontynuował...