João Maria Gusmão, Pedro Paiva

Proboscis / Trąba

Udostępnij:
Datowanie: 2013
Technika: film barwny bez dźwięku, zapis analogowy na taśmie filmowej
Materiały: Taśma filmowa 16 mm
Rozmiar:czas trwania 2 min 56 s min
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 16.11.2016
Numer inwentarzowy: MS/SN/K/15

Opis dzieła

Zarówno sposób przygotowania materiału, jak i tytuły prac Gusmão i Paivy sugerują naukowy i obiektywny punkt widzenia, relację bliską filmowi dokumentalnemu, zazwyczaj jednak filmowane historie wiążą się z tajemnicą lub doświadczeniem pozazmysłowym. Wybór starej metody filmowania – użycie taśmy filmowej w miejsce kamery cyfrowej – nawiązuje do doświadczeń awangardy. Jednocześnie za szczególne niepokojące wrażenie, które wywierają ich prace na widzu, odpowiedzialny jest specyficzny sposób potraktowania materiału. Rejestracja przebiega w prędkości 3000 klatek na sekundę. Tak zarejestrowane filmy są następnie odtwarzane w zwykłej prędkości 24 klatek na sekundę. Czas trwania krótkich czynności i momentalnych zjawisk wydłuża się do monumentalnych rozmiarów, nadając jednocześnie zwykłym fenomenom niezwykłej wagi. Twórczość ta stanowi kontrapunkt dla prac artystów korzystających z metod naukowych. Gusmão i Paiva wydają się powracać do momentu, w którym mit i nauka były ze sobą nierozerwalnie związane. Ta metodologia łączy się z manifestem artystów Abissology: Theory of the Indiscernible (2012) – Abisynologia – Teoria nieczytelności, według którego tytułowa „nauka” nie szuka definitywnych prawd, co podkreśla niestabilność tego typu kategorii.

Daniel Muzyczuk

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
João Maria Gusmão

João Maria Gusmão i Pedro Paiva to portugalski duet artystyczny. Ich prace obejmują film, rzeźbę, instalację i fotografię. W swojej twórczości eksplorują różne tematy, takie jak filozofia, nauka i historia sztuki .  Artyści mieszkają i pracują w Lizbonie współpracując  ze sobą ściśle od 2001 roku. Ich praktyka artystyczna jest rodzajem poetyckiego badania nad metafizyką poprzez środki plastyczne: ruchomy obraz, instalację, rzeźbę i forografię  Ich prace cechuje suspens, dowcip i tajemnica  Tworzą obiekty i scenariusze razem, które są równie filmowe, komediowe i enigmatyczne Motion of Astronomical Bodies, 2010, instalacja w kamera...

Pedro Paiva

João Maria Gusmão i Pedro Paiva to portugalski duet artystyczny. Ich prace obejmują film, rzeźbę, instalację i fotografię. W swojej twórczości eksplorują różne tematy, takie jak filozofia, nauka i historia sztuki .  Artyści mieszkają i pracują w Lizbonie współpracując  ze sobą ściśle od 2001 roku. Ich praktyka artystyczna jest rodzajem poetyckiego badania nad metafizyką poprzez środki plastyczne: ruchomy obraz, instalację, rzeźbę i forografię  Ich prace cechuje suspens, dowcip i tajemnica  Tworzą obiekty i scenariusze razem, które są równie filmowe, komediowe i enigmatyczne Motion of Astronomical Bodies, 2010, instalacja w kamera...