Nowe dzieła w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zakupione w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku


Agnieszka Polska, What the Sun has Seen, 2017


Kierunek rozwoju kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi wyznacza z jednej strony awangardowe dziedzictwo stanowiące o tożsamości instytucji, z drugiej strony działalność programowa, rozumiana jako zbiór refleksji i praktyk, które je kontynuują, przekształcają i aktualizują.

W 2020 roku Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku powiększyła się o 83 dzieła zakupione dzięki finansowaniu w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Dotacja pozwoliła na zakup prac artystek i artystów o ugruntowanej pozycji:
Alicji BielawskiejAgnieszki Brzeżańskiej, Agnieszki Polskiej, Karola Radziszewskiego i Izy Tarasewicz. Ich dzieła stanowią refleksję nad współczesnością zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, społecznym oraz planetarnym. 

Uzupełnione zostały także zbiory sztuki artystów związanych z Łodzią, takich jak Jerzy Grzegorski, Paweł Kwiek, Marta Krześlak, Łukasz Ogórek i Marcelo Zammenhoff. Zakupiono też kolejne numery powstającego w obszarze Kultury Zrzuty magazynu „Tango”

Do kolekcji dołączyły również prace Marka Chlandy, Pakui Hardware, Franciszki Themerson i Teresy Tyszkiewicz, które już wcześniej były prezentowane w Muzeum Sztuki na wystawach indywidualnych i problemowych.

Dzieła artystów zagranicznych wzmocniły z kolei zbiory w konkretnych obszarach tematycznych. Praca Joëla Andrianomearisoa wynika z refleksji postkolonialnej. Grupa dzieł Hansa de Vries przybliża tematy związane ze świadomością ekologiczną. Obrazy
Morgana Fishera to przykład postkonceptualnego malarstwa monochromatycznego, wchodzącego w dialog z tradycją abstrakcji. Dopełnieniem zbiorów fotografii artystycznej z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej są zdjęcia Antanasa Sutkusa.

Udało się również pozyskać do kolekcji kolejne prace związane ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia.
Tym razem do zbiorów dołączył reprezentatywny zestaw dzieł audiowizualnych Krzysztofa Knittla oraz archiwaliów kompozytora.

Kluczowym nabytkiem jest archiwum Biura Poezji Andrzeja Partuma. To niezwykły zbiór korespondencji i dzieł sztuki, którego opracowanie i udostępnienie przyczyni się w istotny sposób do wzbogacenia badań nad sztuką neoawangard i sieciami twórców niezależnych w naszym regionie.

Poniżej prezentujemy nowo pozyskane dzieła. Towarzyszy im komentarz kuratorski, pozwalający lepiej poznać związane z pracami konteksty i narracje.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju kolekcji i dzieł zakupionych w poprzednich edycjach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" znajduje się tutaj.