Agnieszka Brzeżańska

Agnieszka Brzeżańska

1972

Artystka studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Warszawie i na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki. W swoich pracach skupia się na uchwyceniu relacji między ludźmi i różnymi formami życia na Ziemi, którą przedstawia jako żywy, plastyczny mechanizm. Sięga w tym celu po źródła wiedzy i doświadczenia reprezentujące holistyczne, ekologiczne podejście do wszechświata. Inspirują ją tak różne dziedziny jak fizyka kwantowa, tradycje alchemiczne, teorie systemowe, psychologia archetypów, tao, głęboka ekologia, wiedza ludowa, feminizm i dziedzictwo matriarchalne.

Jej prace wyrażają krytykę powiązanych systemów patriarchatu, kapitalizmu, kolonializmu i chrześcijaństwa. Dokonują rewizji fundamentów zachodniej racjonalności, opartej na linearnej koncepcji czasu i tradycjach myśli kartezjańskiej: dualistycznym oddzieleniu duszy/umysłu od ciała/materii i mechanistycznym ujęciu przyrody. W swoich pracach Brzeżańska podsuwa jednocześnie alternatywy dla dominujących konwencji poznania, modelując afirmatywne wyobrażenia świata tworzonego jako splot współzależności, relacji, ponadosobowych i międzygatunkowych przepływów energii i afektów.

Artystka pracuje w różnorodnych mediach, takich jak malarstwo, rzeźba, wideo, fotografia, sięgając chętnie po tradycyjne, rękodzielnicze techniki takie jak ceramika i tkactwo. Wspólnie z Ewą Ciepielewską organizuje Przepływ (Flow) – cykliczne mobilne rezydencje i plenery artystyczne na Wiśle i innych rzekach Polski. Mieszka w Warszawie. 

Dzieła