Pakui Hardware

Pakui Hardware

Duet Pakui Hardware (Neringa Černiauskaitė i Ugnius Gelguda) istnieje od 2014 roku. Tworzy charakterystyczne rzeźby, obiekty, instalacje i struktury przestrzenne, używając do tego materiałów zarówno organicznych, jak i syntetycznych. To właśnie napięcie między tym, co naturalne a sztucznie wykreowane, a także semiotyką i materialnością, stanowi często punkt wyjścia dla realizowanych przez twórców projektów.

Odzwierciedlenie zainteresowań artystów znaleźć można także w obranej przez nich nazwie, która ma swoje korzenie w hawajskim micie opowiadającym na głębszym poziomie o fragmentacji i akceleracji. Według polinezyjskiej legendy Pakui był znanym z ogromnej szybkości sługą bogini urodzaju Haumei – matki dzieci zrodzonych z różnych części jej ciała. Pod mitologiczną figurą kryje się obserwowane przez artystów tempo rozwoju technologii i ekspansji kapitału, spowalniane przez nie dotrzymującą im tempa cielesność (“hardware”). 

Poprzez podobną dwoistość można czytać ich prace, jako że referencję dla aranżowanych przez nich przestrzeni czy ich pomniejszych elementów stanowić mogą zarówno teksty kulturowe oparte na przeszłych wyobrażeniach przyszłości (np. filmy czy literatura science-fiction), jak i wyzwania współczesnej medycyny czy kolonializmu pozaziemskiego. Tłem dla fantastycznych instalacji przypominających laboratoria zasiedlone przez hybrydy na pograniczu fauny, flory i robotyki są realne zagrożenia płynące chociażby z regulacji ds. wydobycia i własności kosmicznych surowców z 2015 r. Artyści tym samym uczulają nas na sankcjonowanie na nowo nierówności w dostępie do zasobów i związane z tym bogacenie się grup uprzywilejowanych.  

Na przestrzeni lat 2016-2020 artyści eksplorowali chętnie cielesność, nie tylko w wymiarze ludzkim, ale także zwracali uwagę na status zarówno ziemskich jak i pozaziemskich mikroorganizmów. Pakui Hardware przyglądali się także różnego rodzaju modyfikacjom ciała i innowacjom technicznym w dziedzinie zdrowia i kondycji fizycznej. W swoich rzeźbach używają silikonu, który jest materiałem syntetycznym, ale jednocześnie bywa wykorzystywany w wielu rodzajach protez. Innym tworzywem powtarzającym się w rzeźbiarskich formach duetu są nasiona chia, które należą do tzw. superfoods, czyli grupy pokarmów odznaczających się wysoką wartością odżywczą. Posługując się nimi, artyści chcą zwrócić uwagę na wszechobecną presję wydajności. 

Pytani o inspiracje Pakui Hardware przyznają się do wpływu jaki na ich twórczość miały takie artystki jak Alina Szapocznikow czy Eva Hesse, a także Anu Põder, Joachim Bandau czy Lynda Benglis. 

Dzieła