Nowe dzieła w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2019


Teresa Murak, Z cyklu: Rzeźba dla Ziemi (Równowaga balansu), 1974,  © Teresa Murak i Muzeum Sztuki w Łodzi


Kierunek rozwoju kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi jest silnie zakorzeniony w wieloletniej historii instytucji i budowanej przez nią tożsamości. Wynika ze strategii opracowywania dziedzictwa awangardowego, które w naszym muzeum wyznacza perspektywę dla refleksji teoretycznej, projektów badawczych oraz propozycji kuratorskich; uwypukla też praktyki, które je kontynuują, przekształcają oraz uaktualniają.

Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku jest rozbudowywana w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy to przekształcanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej, kolekcja rozbudowywana jest więc o prace, które w istotny sposób mogą budować kontekst dla prezentacji sztuki awangardowej. Drugi to przemieszczenia kanonu sztuki nowoczesnej, tak więc zbiory poszerzane są o dzieła, które, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, eksponują jej złożoność, a nacisk kładziony jest tu na konceptualizm, nowe media, performans i archiwa artystów. Trzeci obszar stanowią istotne zjawiska sztuki współczesnej. Taki kierunek wymaga obecności w kolekcji prac konfrontujących się z wyzwaniami współczesności. Podejmowane przez nie tematy, wynikające z aktualnych debat, pozwalają na nowe sposoby odczytania awangardy. Sztuka może być tu także rozumiana jako zestaw narzędzi poznawczych i obiektów umożliwiających translację doświadczeń i wiedzy.

Poniżej prezentujemy nowo pozyskane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieła. Towarzyszy im komentarz kuratorski, pozwalający lepiej poznać związane z pracami konteksty i narracje.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju kolekcji i dzieł zakupionych w poprzednich edycjach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" znajduje się tutaj.

W 2019 roku do kolekcji w ramach programu dołączyły prace następujących artystów: