Kajetan Sosnowski

Kajetan Sosnowski

28.03.1913 - 06.11.1987

Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1939 roku. Tuż po wojnie, którą spędził w Siedlcach, na kilka lat związał się z Łodzią, do Warszawy wrócił w 1949 roku.

Był jednym z założycieli Grupy 55, uczestniczył w wystawach w prowadzonej przez członków grupy Galerii Krzywe Koło. W 1972 roku zainicjował powstanie Galerii 72 w Chełmie Lubelskim, która w 2000 roku została wcielona do Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Sosnowski wypowiadał się przede wszystkim w malarstwie, rzadziej tworzył formy przestrzenne (m.in. na I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, 1965). Od końca lat 60. XX wieku poświęcił się głównie abstrakcji, badając w swej twórczości zarówno zagadnienia techniczne, fizyczne, jak i teoretyczne związane z procesem powstawania dzieła.

Jego cykl "obrazów szytych" to eksperyment sięgający granic malarstwa. Sosnowski nie używa tu farby, a płótno, które zwykle stanowi podłoże obrazu, tnie na części, a następnie zszywa, układając wątek pod różnymi kątami w stosunku do blejtramu. Po naciągnięciu płótna na blejtram każda z części płótna w inny sposób odbija światło, co daje wrażenie różnicy barwy.

Kajetan Sosnowski
Kajetan Sosnowski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła