Ryszard Waśko

Ryszard Waśko

1947

Studiował na Wydziale Operatorskim Pańswowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor fotografii, filmów, obrazów, akcji artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Waśkę, współzałożyciela Warsztatu Formy Filmowej, do którego dołączył w 1971 roku, cechowała postawa analityczna wobec wykorzystywanego medium – fotografii. Tworzył fotografie wieloelementowe, w których interesowały go związki powstałych struktur przestrzennych z możliwościami ich odbioru. Często łączył fotografię z rysunkiem (czasem również filmy poprzedzał wykresami), badając wzajemne wpływy obu dziedzin. W pracach wideo interesowały go relacje między obrazem rzeczywistym a przedstawionym, w filmie – między obrazem i dźwiękiem. W 1979 założył w Łodzi Archiwum Myśli Współczesnej, w ramach którego organizował spotkania i wydarzenia artystyczne. Współtworzył takie wydarzenia artystyczne jak Konstrukcja w Procesie (międzynarodowa wystawa, która po raz pierwszy odbyła się w Łodzi w 1981 roku), Międzynarodowe Muzeum Artystów, powstałe w 1990 roku, czy Międzynarodowe Biennale Sztuki w Łodzi, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2004 roku, i Fokus Łódź Biennale 2010. 

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 150).

Ryszard Waśko
Ryszard Waśko, fot. Maciej Cholewiński, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła