Ryszard Waśko

Scheme A-B-C-D-E-F=1-36

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: rysunek tuszem
Materiały: tusz, papier milimetrowy
Rozmiar:wys. 24 cm, szer. 93 cm; z ramą: wys. 24,5 cm, szer. 93,5 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 12.12.2019
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2246

Opis dzieła

A-B-C-D-E-F=1-36 to klasyczna praca audiowizualna z okresu pracy Ryszarda Waśko w ramach Warsztatu Formy Filmowej.W filmie artysta wykorzystuje specjalnie zbudowaną tablicę z 36 polami, przez które przemieszcza się „spojrzenie” kamery filmowej, aby przeprowadzić serię nagrań filmowych na podstawie instrukcji z utworzonej wcześniej partytury.W ten sposób artysta stworzył laboratoryjną przestrzeń badawczą, w której mógł przetestować poszczególne ruchy kamery i ich kombinacje. Każdemu polu odpowiadała częstotliwość dźwięku. Film jest więc również dziełem podejmującym temat synchronizacji obrazu i ścieżki dźwiękowej, a poprzez to również zjawisk synestezyjnych.Filmowi towarzyszą rysunki, które należy uznać za radykalnie generatywne przykłady notacji graficznej do kompozycji audiowizualnej.Daniel Muzyczuk

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Ryszard Waśko
Ryszard Waśko

Studiował na Wydziale Operatorskim Pańswowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor fotografii, filmów, obrazów, akcji artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Waśkę, współzałożyciela Warsztatu Formy Filmowej, do którego dołączył w 1971 roku, cechowała postawa analityczna wobec wykorzystywanego medium – fotografii. Tworzył fotografie wieloelementowe, w których interesowały go związki powstałych struktur przestrzennych z możliwościami ich odbioru. Często łączył fotografię z rysunkiem (czasem również filmy poprzedzał wykresami), badając wzajemne wpływy obu dziedzin. W pracach wideo interesowały go relacje...