Fotografia - kadr z filmu Konstrukcja w Procesie

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Fotografie - kadr z filmu Konstrukcja w Procesie
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1981-1982
rodzaj dokumentu: fotografia
adnotacja:
sygnatura:

Opis

Kadr pochodzi z filmu rejestrującego przebieg Konstrukcji w Procesie, światowej i polskiej manifestacji sztuki awangardowej jaka miała miejsce w Łodzi na miesiąc przed ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku. Artyści działali głównie w halach fabrycznych i na ulicach miasta. Kadr przedstawia zdarzenie zorganizowane przez Józefa Robakowskiego przy pl. Zwycięstwa, na którym pojawił się tajemniczy wielki biały okrąg. Ustawiona nieruchomo kamera zarejestrowała reakcję przechodniów, którzy zaczęli się tłumnie gromadzić i wspólnie komentować obecność zupełnie nowego i niezrozumiałego elementu ingerującego w rzeczywistość.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła