Marian Warzecha

Bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: 1948
Technika: kolaż
Materiały: papier, tektura, tusz, tempera
Rozmiar:wys. 68,5 cm, szer. 35,5 cm; z ramą: wys. 81,3 cm, szer. 49,4 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 17.07.2015
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2145

Opis dzieła

Jedna z cyklu kompozycji powstałych w bardzo wczesnej fazie rozwoju artystycznego Mariana Warzechy, w okresie gdy rozpoczynał studia na krakowskiej ASP. W grupie prac z tego czasu artysta wykorzystał papier ze starych rękopisów, gazet, roczników i książek – pozostałości odchodzącej w przeszłość kultury. „Najczęściej były to prace – mówi o nich artysta – których forma zbliżona była do kształtu głowy lub czaszki”. O ich kubistycznej proweniencji świadczy fragmentaryczność kształtów i obecność liter namalowanych na powierzchni papieru; ważnym punktem odniesienia były dla niego również kolaże Maxa Ernsta. Wykorzystany w tych pracach papier najczęściej nie był poddawany obróbce; surowość materiału umożliwiała artyście prowadzenie rozważań „na temat przestrzeni, jej podziału i tego, co sprawia, że daną płaszczyznę odbieramy jako bliższą, a inną jako dalszą. Zastanawiałem się, jak uzyskać przestrzeń nieokreśloną wobec reszty”.

Paweł Polit

Marian Warzecha

Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce, członkiem Grupy Krakowskiej. Uprawia twórczość o charakterze redukcyjnym, hołdując zasadzie ekonomii środków artystycznych. Od połowy lat 40. posługiwał się techniką kolażu, łącząc ją w późniejszych pracach malarskich z elementami asamblażu. Do swoich obrazów z lat 60. i 70. wprowadzał symbole matematyczne, przenosząc swoją twórczość w dziedzinę refleksji pojęciowej. W projektach z cyklu Metazbiory (1970–1975) artysta rozważał możliwość wizualizacji przestrzeni o charakterze paradoksalnym, ich elementami są diagramy, notacje symboliczne, schematyczne...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także