Marian Warzecha

Marian Warzecha

1930

Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce, członkiem Grupy Krakowskiej. Uprawia twórczość o charakterze redukcyjnym, hołdując zasadzie ekonomii środków artystycznych. Od połowy lat 40. posługiwał się techniką kolażu, łącząc ją w późniejszych pracach malarskich z elementami asamblażu. Do swoich obrazów z lat 60. i 70. wprowadzał symbole matematyczne, przenosząc swoją twórczość w dziedzinę refleksji pojęciowej. W projektach z cyklu Metazbiory (1970–1975) artysta rozważał możliwość wizualizacji przestrzeni o charakterze paradoksalnym, ich elementami są diagramy, notacje symboliczne, schematyczne przedstawienia, a nawet reprodukcje. Stawiając wyzwania wyobraźni, Warzecha tworzy kolekcje heterogenicznych elementów, nie dążąc do powiązania ich w spójną i możliwą do ogarnięcia myślą całość.

 

 

Dzieła