Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo akrylowe, relief
Materiały: masa plastyczna, płótno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 100 cm, szer. 115 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 17.02.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1674
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Marian Warzecha

Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce, członkiem Grupy Krakowskiej. Uprawia twórczość o charakterze redukcyjnym, hołdując zasadzie ekonomii środków artystycznych. Od połowy lat 40. posługiwał się techniką kolażu, łącząc ją w późniejszych pracach malarskich z elementami asamblażu. Do swoich obrazów z lat 60. i 70. wprowadzał symbole matematyczne, przenosząc swoją twórczość w dziedzinę refleksji pojęciowej. W projektach z cyklu Metazbiory (1970–1975) artysta rozważał możliwość wizualizacji przestrzeni o charakterze paradoksalnym, ich elementami są diagramy, notacje symboliczne, schematyczne...