Udostępnij:
Datowanie: 1964
Technika: relief, malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, drewno, płótno, farba emulsyjna
Rozmiar:wys. 130 cm, szer. 80 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 04.1971
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/837
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa indywidualna Mariana Warzechy w 90. rocznicę urodzin [2020-10-30-2021-02-07]

Marian Warzecha

Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce, członkiem Grupy Krakowskiej. Uprawia twórczość o charakterze redukcyjnym, hołdując zasadzie ekonomii środków artystycznych. Od połowy lat 40. posługiwał się techniką kolażu, łącząc ją w późniejszych pracach malarskich z elementami asamblażu. Do swoich obrazów z lat 60. i 70. wprowadzał symbole matematyczne, przenosząc swoją twórczość w dziedzinę refleksji pojęciowej. W projektach z cyklu Metazbiory (1970–1975) artysta rozważał możliwość wizualizacji przestrzeni o charakterze paradoksalnym, ich elementami są diagramy, notacje symboliczne, schematyczne...