Céline Condorelli

Neoplastic (to David Bussel) / Neoplastyczna (dla Davida Bussela)

Udostępnij:
Datowanie: 2014
Technika: offset
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 42 cm, szer. 29,5 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 28.07.2015
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/2211

Opis dzieła

Seria Neoplastic (to David Bussel) dedykowana jest znajomemu kuratorowi, który poprzez rozmowy i proponowane lektury przyczynił się do rozwoju projektu wokół tematu Sali Neoplastycznej. W pracy pojawia się Kompozycja przestrzenna 1 Władysława Strzemińskiego – obiekt, który był czasowo prezentowany w Sali Neoplastycznej i jest ekspozytorem do prezentowania prac na papierze. Jego struktura przypomina natomiast ławkę. Prace zakupione do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi odnoszą się do Sali Neoplastycznej. Powstały po zaproszeniu artystki do stworzenia projektu do książki dotyczącej historii Muzeum Sztuki w Łodzi.

Daniel Muzyczuk

Céline Condorelli

Jest architektką, a jej praktyka artystyczna koncentruje się na architekturze rozumianej jako struktura wspierająca i interfejs. To pierwsze pojęcie dotyczy szerszego obszaru, w którym jako struktury wspierające sztukę mogą znaleźć się mechanizmy finansowe i instytucje oraz architektura wystaw czy też design. Użycie pojęcia „interfejs” natomiast dotyczy roli kontekstu przestrzennego w mediacji dzieł sztuki i rekonfiguracji ich znaczenia. Artystka rozwija dzięki tej metodologii krytyczne modele tworzenia wystaw i przestrzeni publicznej. Condorelli bada zależności w instytucjonalno-przestrzennych, ale także osobistych relacjach zachodzących...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji