Marcel Broodthaers

Signatures / Sygnatury

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: diapozytyw barwny
Materiały: tworzywo sztuczne
Rozmiar:wys. 5 cm, szer. 5 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 2015
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/3053/2

Opis dzieła

„Sygnatury” to zestaw osiemdziesięciu slajdów z ponad trzydziestu serii. Marcel Broodthaers tworzył te prace od 1967 r. aż do swojej śmierci w 1976. Odręcznie malowane inicjały artysty przeplatane są zdjęciami oraz aluzyjnymi słowami w języku francuskim, m.in. miroir (lustro), songer (śnić), âme (dusza). Poprzez mnożenie podpisu i przekształcanie go w samoistne dzieło sztuki artysta odnosi się ironicznie do fetyszu sygnatury artysty. Podpis potwierdza oryginalność, aurę dzieła sztuki i jego unikatowość.


Sygnatury (1971) to zestaw 80 slajdów z korpusu ponad 30 kompletów, które Marcel Broodthaers tworzył od 1967 do swojej śmierci w 1976 roku. Pojawiają się na nich odręcznie malowane inicjały artysty przeplatane aluzyjnymi słowami w języku francuskim, m.in. miroir (lustro), songer (śnić), âme (dusza). W latach 1971–1972 tworzył on prace, w których dominującym elementem był jego podpis, w formie inicjału M.B. Funkcjonował on jako zmultiplikowana sygnatura artysty, która pełni funkcję fetyszu potwierdzającego oryginalność, auratyczność i unikatowość dzieła, podnosząc tym samym jego wartość rynkową. Przekształcając sygnaturę w samoistne dzieło sztuki, artysta krytycznie, ale i cynicznie odnosi się do utowarowienia dzieła sztuki.

Katarzyna Słoboda


Marcel Broodthaers

Był początkowo poetą, a pierwszą pracę rzeźbiarską wykonał w wieku 40 lat, wykorzystując niesprzedane egzemplarze tomów własnej poezji. W ciągu niespełna 12 lat artystycznej aktywności stał się jednym z najbardziej znaczących twórców swoich czasów. Jako poeta, który został artystą, Broodthaers w centrum własnych zainteresowań umieścił kwestie języka oraz reprezentacji, w niezwykle przewrotny sposób łącząc konceptualizm z surrealizmem. W swojej twórczości podejmował kwestie krytyki instytucji sztuki oraz funkcji wystawiennictwa, analizę procesu instrumentalizacji sztuki, ale też problem tożsamości oraz funkcji związanych z nią...

Zobacz także
Powiązane obiekty