Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Marcel Broodthaers

Signatures / Sygnatury

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: diapozytyw barwny
Materiały:tworzywo sztuczne
Rozmiar:szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm (każdy z 80)
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 18.08.2015
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/3053/2
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Sygnatury (1971) to zestaw 80 slajdów z korpusu ponad 30 kompletów, które Marcel Broodthaers tworzył od 1967 do swojej śmierci w 1976 roku. Pojawiają się na nich odręcznie malowane inicjały artysty przeplatane aluzyjnymi słowami w języku francuskim, m.in. miroir (lustro), songer (śnić), âme (dusza). W latach 1971–1972 tworzył on prace, w których dominującym elementem był jego podpis, w formie inicjału M.B. Funkcjonował on jako zmultiplikowana sygnatura artysty, która pełni funkcję fetyszu potwierdzającego oryginalność, auratyczność i unikatowość dzieła, podnosząc tym samym jego wartość rynkową. Przekształcając sygnaturę w samoistne dzieło sztuki, artysta krytycznie, ale i cynicznie odnosi się do utowarowienia dzieła sztuki.

Katarzyna Słoboda


Marcel Broodthaers

Był początkowo poetą, a pierwszą pracę rzeźbiarską wykonał w wieku 40 lat, wykorzystując niesprzedane egzemplarze tomów własnej poezji. W ciągu niespełna 12 lat artystycznej aktywności stał się jednym z najbardziej znaczących twórców swoich czasów. Jako poeta, który został artystą, Broodthaers w centrum własnych zainteresowań umieścił kwestie języka oraz reprezentacji, w niezwykle przewrotny sposób łącząc konceptualizm z surrealizmem. W swojej twórczości podejmował kwestie krytyki instytucji sztuki oraz funkcji wystawiennictwa, analizę procesu instrumentalizacji sztuki, ale też problem tożsamości oraz funkcji związanych z nią...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także