Céline Condorelli

Céline Condorelli

1974

Jest architektką, a jej praktyka artystyczna koncentruje się na architekturze rozumianej jako struktura wspierająca i interfejs. To pierwsze pojęcie dotyczy szerszego obszaru, w którym jako struktury wspierające sztukę mogą znaleźć się mechanizmy finansowe i instytucje oraz architektura wystaw czy też design. Użycie pojęcia „interfejs” natomiast dotyczy roli kontekstu przestrzennego w mediacji dzieł sztuki i rekonfiguracji ich znaczenia. Artystka rozwija dzięki tej metodologii krytyczne modele tworzenia wystaw i przestrzeni publicznej. Condorelli bada zależności w instytucjonalno-przestrzennych, ale także osobistych relacjach zachodzących w obszarze sztuki. Razem z Simonem i Tomem Bloorem, Ruth Claxton, Jamesem Langdonem i Gavinem Wade’em prowadzi Eastside Projects – inicjatywę artystów, których program wystawienniczy skoncentrowany jest w dużym stopniu na eksperymentach z zakresu strategii wystawienniczych.

Dzieła