Mariusz Kruk

Krzesło

Udostępnij:
Datowanie: 1984
Technika: technika mieszana
Materiały: ziemia, trawa, drewno
Rozmiar:wys. 94 cm, szer. 44,5 cm, głęb. 87 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/400

Opis dzieła

Od początku lat 80. XX w. postawę artystyczną Mariusza Kruka cechuje szczególny rygor, wedle którego sprzęty codziennego użytku (zazwyczaj meble i domowe utensylia) przyjmują rolę elementów poetyckiej wypowiedzi. Krzesło to wczesna praca artysty, ale jest ona także charakterystyczna dla jego późniejszej twórczości. Rozkładając znajomy przedmiot na części składowe, Kruk konstruuje na nowo relację między przestrzenią, obiektem i wyobrażeniem o nich. Oto krzesło nie tylko pozbawione swej funkcji (przez brak siedziska i oparcia), ale też rozbite i złożone ponownie – jak anagram, w którym, jakby dla porządku, artysta oznaczył kolorem kolejne litery początkowego słowa. W wydrążonej listwie ramy rośnie trawa, w górnej części zaś tkwi kilka czarno-białych strzałek. Bardziej niż tytułowy mebel, całość przywodzi na myśl zarys fantastycznego zwierzęcia, gdzie już tylko kładący się na ziemi cień przypomina o pierwotnym przeznaczeniu przedmiotu.

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 938).

Wystawy

Ultraawangarda. Koło Klipsa i poznański underground lat 80. XX wieku [2024-04-04-2024-07-28]

Mariusz Kruk
Mariusz Kruk

Prace Mariusza Kruka i współtworzonego przez niego ugrupowania Koło Klipsa (1983–87) należały do kluczowych przykładów polskiej sztuki lat 80. Sam artysta rozpoczynał jako twórca metaforycznych, emocjonalnych rysunków przypominających twórczość dzieci oraz obiektów konstruowanych z nietrwałych, zgrzebnych materiałów, jak zbudowany z osypującego się błota Rycerz z tępym mieczem. Na przełomie lat 80. i 90. tworzył wspominane instalacje o poetyckim wyrazie, natomiast w drugiej połowie lat 90. całkowicie poświęcił się malarstwu oraz rysunkowi. Były to przede wszystkim pejzaże – silnie uproszczone i nawiązujące do malarstwa naiwnego....

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty