Mariusz Kruk

Mariusz Kruk

1952

Prace Mariusza Kruka i współtworzonego przez niego ugrupowania Koło Klipsa (1983–87) należały do kluczowych przykładów polskiej sztuki lat 80. Sam artysta rozpoczynał jako twórca metaforycznych, emocjonalnych rysunków przypominających twórczość dzieci oraz obiektów konstruowanych z nietrwałych, zgrzebnych materiałów, jak zbudowany z osypującego się błota Rycerz z tępym mieczem. Na przełomie lat 80. i 90. tworzył wspominane instalacje o poetyckim wyrazie, natomiast w drugiej połowie lat 90. całkowicie poświęcił się malarstwu oraz rysunkowi. Były to przede wszystkim pejzaże – silnie uproszczone i nawiązujące do malarstwa naiwnego. W ostatnim czasie w twórczości Mariusza Kruka dominują kompozycje fantastyczne, wypełnione wymyślonymi stworzeniami i kosmologicznymi wizjami.

Paulina Kurc-Maj

Mariusz Kruk
Mariusz Kruk, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła