Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Peter Lowe

Układ przestrzenny nr 1

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: instalacja
Materiały:beton, papier
Rozmiar:16 betonowych elementów, każdy: 30 x 30 x 7,5 cm, 2 szkice na papierze, ksero
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 21.11.2005
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/511
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Działający w nurcie konstruktywizmu Peter Lowe, jest współzałożycielem powstałej w 1972 r. grupy Systems oraz członkiem międzynarodowego kolektywu Arbeitskreis, do którego przystąpił w roku 1974. Od połowy lat 70. XX w. Lowe eksperymentował z realizacjami opartymi na grze pomiędzy materialnością geometrycznych brył a otaczającą je przestrzenią.

Przygotowany z okazji pierwszej edycji wystawy Konstrukcja w procesie w 1981 r. Układ przestrzenny nr 1 to jedna z możliwych aranżacji instalacji składającej się z 16 identycznych elementów z betonu. Realizacja opiera się na użyciu modułu 8 x 8 elementów, w którym płyty przylegają do siebie, bądź zostają nałożone jedna na drugą.

Artysta twierdził: „Stworzyłem alternatywną i definitywną metodę wykorzystania identycznych segmentów. (…) Mogę w ten sposób oddać wrażenie kierunku, skali i wzrostu. Wcielając w życie pewien system, pierwsze decyzje są z konieczności arbitralne. Wszystko, co dzieje się dalej, to dialog między chaosem a porządkiem”.


Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 812).

Peter Lowe

Peter Lowe jest brytyjskim artystą działającym w obszarze sztuki abstrakcyjnej, poszukującym w geometrii logiki budowy samego dzieła sztuki. Tworzy w różnych mediach: zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, grafiką, wykonuje reliefy i instalacje, w tym mobile i rzeźby w przestrzeni publicznej. W 1965 roku objął stanowisko wykładowcy w macierzystej uczelni i pozostał tam jako nauczyciel do 2000 roku, do czasu przejścia na emeryturę.Lowe studiował w Goldsmiths College w Londynie w latach 1954-1960, pod kierunkiem Kennetha i Mary Martinów, co miało istotny wpływ na jego późniejszą twórczość. Poglądy obojga Martinów znajdowały odzwierciedlenie...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty