Jan Berdyszak

Obraz poranny (dwuczęściowy)

Udostępnij:
Datowanie: 1970
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 166 cm, szer. 120 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 10.1971
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/854
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Berdyszak

Ur. w  Zaworach k. Książa Wielkopolskiego. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1952-58). Przebywał na stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu (1970) i stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1975). Od 1965 wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Poznaniu oraz od 1992 w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W końcu lat 50. zaczął malować abstrakcyjne obrazy wywodzące się z geometrii. Rzeźbą zajął się dopiero od 1962, a od 1970 rysunkiem. Tworzył też scenografie, grafiki, książki artystyczne,...