Oliver Bevan

Bez tytułu (składany trójkąt)

Udostępnij:
Datowanie: przed 1970
Technika: malarstwo
Materiały: płyta paździerzowa, sklejka, derma, farba emulsyjna
Rozmiar:wys. 49 cm, szer. 55 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1197
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII 1975 - 1 II 1976., Łódź, 1975.,brak, Dzieła artystów współczesnych. Kole

Oliver Bevan

Urodzony w  Peterborough, Wielka Brytania. W 1964 ukończył Royal College of Art. Początkowo zafascynowany architekturą i relacjami między przedmiotem a jego otoczeniem zajął się malarstwem abstrakcyjnym, geometrycznym, bliskim op-artowi. Tworzył kompozycje z wykorzystaniem figur geometrycznych, oparte na modułach, które przekształcał, pokazując zależności między kształtem i kolorem. W pracach czasem rezygnował z klasycznych form płótna (prostokąta), zamykając kompozycję w trójkąt lub inny wielobok. Wprowadzał także elementy ruchome. Najbardziej interesowało go pokazanie zależności między geometrią a możliwością jej odbioru...