Udostępnij:
Datowanie: 1931
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno
Rozmiar:wys. 65 cm, szer. 54 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 04.1967
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/497

Opis dzieła

Artystka wzbogaciła martwą naturę o widzianą z oddali antyczną rzeźbę Wenus z Milo. Posąg zestawiony z owocami na geometrycznym tle nadaje kompozycji niemal alegoryczny charakter, prowokuje do refleksji na temat historii i upływu czasu. Wczesna twórczość Łunkiewicz-Rogoyskiej została ukształtowana w kręgu francuskiej awangardy i łączyła wpływy puryzmu i kubizmu. Artystkę interesowała racjonalna czystość środków malarskich oraz relacja płaszczyzn i perspektywy. Jednocześnie nie uciekała od ciepłej kolorystyki i mięk- kich, niemal dekoracyjnych form.

Audiodeskrypcja

Obraz olejny na płótnie w układzie pionowym. Kompozycja zawiera zgeometryzowane elementy. Na pierwszym planie z lewej strony znajduje się roślina w brązowej doniczce. Za donicą biało szary wazon. Z prawej strony na białej serwecie schematycznie malowane owoce - banan i dwa jabłka w nienaturalnych kolorach oraz nożyk. Za owocami znajduje się niewielka kopia rzeźby wenus z Milo - postać kobieca bez rąk. Rzeźba jest dwukolorowa - z lewej czarna, z prawej biała. W tle geometryczne płaszczyzny - biała - za nią brązowa i dalej żółta.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]
OdłożONE na potem z cyklu SKONTRUM [2024-01-31-2024-04-21]

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także