Udostępnij:
Datowanie: 1963
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 81 cm, szer. 65 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 01.10.1969
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/661
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Anka Ptaszkowska. Przypadkiem [2023-02-17-2023-04-23]
Znaczenie miejsca. Strzemiński, Stażewski, Łunkiewicz-Rogoyska [2020-09-29-2021-01-12]

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska