Mikołaj Smoczyński

Z serii, Obraz prawdziwy

Udostępnij:
Datowanie: 1980 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 34,3 cm, szer. 44,8 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 29.12.1989
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2292
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Mikołaj Smoczyński
Mikołaj Smoczyński

Malarz, fotograf, performer, autor obiektów i instalacji. W latach 1974-75 studiował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi, a następnie od 1975 roku w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1979 roku obronił dyplom w pracowni malarstwa prowadzonej przez Jana Popka. Od czasu studiów pracował w macierzystej uczelni. W latach 1984-85 odbył staż naukowy w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Początkowo, po studiach, zajmował się malarstwem, któremu blisko było do minimalizmu i arte...