Mikołaj Smoczyński

Mikołaj Smoczyński

1955 - 2009

Malarz, fotograf, performer, autor obiektów i instalacji. W latach 1974-75 studiował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi, a następnie od 1975 roku w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1979 roku obronił dyplom w pracowni malarstwa prowadzonej przez Jana Popka. Od czasu studiów pracował w macierzystej uczelni. W latach 1984-85 odbył staż naukowy w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Początkowo, po studiach, zajmował się malarstwem, któremu blisko było do minimalizmu i arte povera. W 1980 roku, pracą Double Object, rozpoczęły się jego eksperymentu z medium – były to działania na pograniczu malarstwa i instalacji. Interesował go statusu obrazu. Odchodząc od klasycznych kompozycji malarskich na rzecz obiektów włączył do swoich działań przestrzeń, która przejęła rolę płótna. Badał relacje powstające między dziełem i otoczeniem oraz zmiany zachodzące w architekturze. Swoje obserwacje i interwencje rejestrował na czarno-białych fotografiach przypominających abstrakcyjne obrazy. Od lat 90. tworzył efemeryczne realizacje typu site specific oraz monumentalne instalacje budowane z supremy – lekkich płyt-modułów z drewnianych wiórów i cementu. Interesowała go rzeczywistość w stanie przemiany, zarówno jej rozkład, jak i konstruowanie, oraz duchowe i fizyczne jej doświadczanie.  

Dorota Stolarska-Kultys

Mikołaj Smoczyński
Mikołaj Smoczyński, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła