Robert Breer

Blazes

Udostępnij:
Datowanie: 1961
Technika: film barwny z dźwiękiem
Materiały: Taśma filmowa 16 mm
Rozmiar:czas trwania 3 min 15 sek min
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 15.07.2014
Numer inwentarzowy: MS/SN/K/11

Opis dzieła

Film Blazes (16 mm, 3’07’’) z 1961 jest doświadczeniem filmu abstrakcyjnego tego czasu, łączącym zagadnienia kinetyzmu, dynamiki i zmienności kadru. Film nie został jednak dopuszczony do udziału w festiwalu w Knokke-le-Zoute w 1964 roku, o czym z żalem wspomina Jonas Mekas. Eksplozja błyskawicznie zmieniających się dynamicznie kształtów i kolorów tworzy nowy język filmowy.

Maria Morzuch

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Robert Breer

Kiedy rozpoczął karierę jako malarz, wyjechał do Paryża i związał się z Galerie Denise René. W 1955 roku na wystawie Le Mouvement prezentował Image per Images. W 1959 roku zrezygnował jednak z malarstwa na rzecz tworzenia obiektów, jak mutoscope i folioscope, które z kolei poprzedziły w jego twórczości film. W 1970 roku wraz E.A.T. (Experiments in Art and Technology) wystawiał w Pawilonie Pepsi-Coli na Wystawie Światowej w Osace. W latach 1973–2001 wykładał zagadnienia filmu w Cooper Union w Nowym Jorku. W 1981 roku odbyła się jego wielka wystawa retrospektywna w nowojorskim Whitney Museum of American Art.