Royden Rabinowitch

14 rysunków Aszkenazy A-N

Udostępnij:
Datowanie: 1984
Technika: rysunek
Materiały: ołówek, karton
Rozmiar:wys. 70 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 30.10.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/1201/1-14

Opis dzieła

„Konstrukcja z beczek: podwójna krzywizna pod kątami prostymi" to rzeźba wykonana z osmalonych fragmentów (klepek) pochodzących ze starych dębowych beczek. Jest to jeden z wielu wariantów prac noszących ten sam tytuł, nad którymi autor pracował w latach 1963-64. Dla wszystkich punktem wyjścia była dębowa beczka. Ten banalny i dobrze znany przedmiot stanowi odniesienie dla powstających konstrukcji. Artysta bada zagadnienia percepcji i zmieniające się relacje form w przestrzeni i czasie. Każda z aranżowanych konstrukcji inaczej oddziałuje na przestrzeń i na odbiorcę. Wykorzystanie rozpoznawalnych elementów nie daje zapomnieć o ich pierwotnym przeznaczeniu. Uświadamia to odbiorcy, że nadany kształt nie jest stały, ale może ujawnić się w przestrzeni również na inne sposoby. Prace Rabinowitch to, jak sam mówi, „rodzaj choreografii dla oka”. Każdy z wariantów inaczej definiuje przestrzeń. Artysta odrzuca jej abstrakcyjne pojmowanie. Podobnie jak większość jego rzeźbiarskich realizacji, „Konstrukcja z beczek" przeznaczona jest do prezentowania bezpośrednio na podłożu. Jej usytuowanie osadzone jest w matematycznym i geometrycznym postrzeganiu przestrzeni i formy w „podwójnej krzywiźnie pod kątami prostymi”. Odbiorca musi wchodzić z rzeźbą w liczne relacje, dlatego jej umiejscowienie powinno umożliwiać zajęcie różnych punktów widzenia. Artysta dąży do tego, co stanowi sedno jego działalności, a więc do uporządkowania przestrzeni i nasycenia jej konkretem w oparciu o relacje między widzem i obiektem. Konstrukcja z beczek jest również tytułowana „Aszkenazy II". W ten sposób nazwane zostały wszystkie prace z cyklu, którym autor nadał dodatkowo kolejne numery. To wynik fascynacji Rabinowitcha książką „Bracia Aszkenazy" Izraela Jehoszuy Singera (brata noblisty Isaaca Bashevisa Singera), której akcja rozgrywa się w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, ukazując jej rozkwit i upadek. Rzeźby z cyklu „Konstrukcja z beczek" zostały przeznaczone dla łódzkiego Muzeum, dlatego autor w tytule nawiązał do książki, w której zobrazowana została historia miasta. Ten sam tytuł, „Aszkenazy A-N", nadany został zespołowi czternastu rysunków, które podobnie jak rzeźby z beczek mają na celu zintensyfikowanie procesu widzenia u odbiorcy konfrontującego się z dziełem. Prace ołówkiem na kartonie powstały dwadzieścia lat później, ale tak, jak „Konstrukcja z beczek" analizują rożne możliwości orientacji w przestrzeni. Rysunki przedstawiają układ łuków, są lekkie i oszczędne, ledwo widoczne, a różnice między poszczególnymi planszami bardzo subtelne. Pojedyncze elementy na kartce wskazują na to co zewnętrzne i niewidoczne, wchodzą w relację z widzem i – tak jak rzeźby – zmuszają oko odbiorcy do swego rodzaju gimnastyki. 

Dorota Stolarska-Kultys  

Opis prosty

„Konstrukcja z beczek: podwójna krzywizna pod kątami prostymi" to rzeźba zrobiona z  fragmentów pochodzących ze starych dębowych beczek. Jest to jeden z wielu wariantów prac noszących ten sam tytuł. Rabinowitch pokazuje, że przedmiot może różnie działać na miejsce, w którym się znajduje. Rzeźba przeznaczona jest do prezentowania bezpośrednio na ziemi. Można ją oglądać z każdej strony. Artysta nie określa, gdzie jest jej przód, a gdzie tył. Praca porusza temat relacji wzroku z przedmiotem i z przestrzenią.

Praca ma też drugi tytuł „Aszkenazy II". Artysta nazwał ją tak dlatego, że została przeznaczona dla Muzeum Sztuki w Łodzi. Tytuł nawiązuje do książki „Bracia Aszkenazy" Izraela Jehoszuy Singera (brata noblisty Isaaca Bashevisa Singera). Jej akcja rozgrywa się w Łodzi przełomu XIX i XX.

Ten sam tytuł, „Aszkenazy A-N", nadany został zespołowi czternastu rysunków. Podobnie jak rzeźby z beczek odnoszą się do sposobu widzenia u odbiorcy. Prace ołówkiem na kartonie powstały dwadzieścia lat później niż „Konstrukcja z beczek". Rysunki przedstawiają układ łuków, są lekkie i oszczędne, ledwo widoczne. Nieznacznie się od siebie różnią. Artysta ponownie prowadzi odbiorcę przez rożne możliwości patrzenia na przedmiot.

Dorota Stolarska-Kultys

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Royden Rabinowitch
Royden Rabinowitch

Kanadyjski rzeźbiarz i rysownik, brat bliźniak rzeźbiarza Davida Rabinowitcha. W dziedzinie sztuki jest samoukiem. Karierę rozpoczął w latach 60. w Londynie i Ontario, a następnie, w latach 70. przeniósł się do Nowego Jorku, skąd wyjechał do Cambridge. Aktualnie mieszka i tworzy                       w Gandawie w Belgii. Jego prace znajdują się w muzeach na całym świecie, m.in. w Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, w Centre Pompidou w Paryżu i Tate Modern w Londonynie. Wczesne prace Rabinowitcha wykazywały cechy minimalizmu. Jego późniejsze niefiguratywne realizacje rzeźbiarskie badają to, co uważa za sprzeczność między...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji