Royden Rabinowitch

Royden Rabinowitch

06.03.1943

Kanadyjski rzeźbiarz i rysownik, brat bliźniak rzeźbiarza Davida Rabinowitcha. W dziedzinie sztuki jest samoukiem. Karierę rozpoczął w latach 60. w Londynie i Ontario, a następnie, w latach 70. przeniósł się do Nowego Jorku, skąd wyjechał do Cambridge. Aktualnie mieszka i tworzy                       w Gandawie w Belgii. Jego prace znajdują się w muzeach na całym świecie, m.in. w Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, w Centre Pompidou w Paryżu i Tate Modern w Londonynie.

Wczesne prace Rabinowitcha wykazywały cechy minimalizmu. Jego późniejsze niefiguratywne realizacje rzeźbiarskie badają to, co uważa za sprzeczność między rzeczywistością naukową a sferami doświadczenia zmysłowego i fizycznego. Angażują go filozoficzne rozważania nad uwarunkowaniami rzeźby w przestrzeni w relacji do ciała obserwatora. Bada kierunki i napięcia w przestrzeni, a także zagadnienie balansu w rzeźbie. Historia rzeźby końca XIX i początku XX wieku to dla niego nieustanna próba traktowania przestrzeni mniej ogólnikowo i abstrakcyjnie. Według artysty rzeźba-ciało znajdująca się w przestrzeni aktywuje odbiorcę, jego reakcje wzrokowe i ruchowe oraz wchodzi z nim w relacje. Odbiorca musi nie tylko ustosunkować się do obiektu ale także do samego miejsca, które staje się konkretne i poznawalne.

Obok twórczości rzeźbiarskiej, Rabinowitch wykonuje oburęczne rysunki o charakterze somatycznym. Traktuje je jako rejestrację gestu. Realizuje również rzeźby do przestrzeni publicznej.     

 

Dorota Stolarska-Kultys

Royden Rabinowitch
Royden Rabinowitch, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła