Maciej Szańkowski

Zetknięcie 1

Udostępnij:
Datowanie: 1968
Technika: rysunek tuszem
Materiały: papier, tusz
Rozmiar:wys. 23 cm, szer. 32 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 09.1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/299

Opis dzieła

Przedstawione prace to seria trzech rysunków wykonanych tuszem na papierze. Ukazują one zakomponowane w przestrzeni formy stanowiące rodzaj graficznego ujęcia tego, co interesowało autora w rzeźbie. Maciej Szańkowski był bowiem przede wszystkim rzeźbiarzem, a tym, co angażowało go najbardziej, było zagadnienie percepcji przestrzeni. Realizowane przez niego prace powstawały przeważnie w powiązaniu z miejscem, tworzyły relacje z krajobrazem i architekturą. Proste geometryczne formy mają potencjał, by przekształcać, wchłaniać i kadrować przestrzeń; mogą ją też magazynować i zwiększać jej pojemność. Podobnie jak na rysunkach, tak i w realizacjach rzeźbiarskich ramy i linie mogą się przemieszczać i dowolnie kształtować wybrany obszar. Prace na papierze dają wgląd w rozwinięte później przez Szańkowskiego w rzeźbie zagadnienie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Formy ukazane jak gdyby w fazie zamkniętej mają potencjał otwarcia się na przestrzeń poza nimi. Artysta jest tu spadkobiercą konstruktywizmu i unizmu rzeźbiarskiego, teorii wyłożonej przez Katarzynę Kobro i Władysława Strzemińskiego w pracy „Kompozycja przestrzeni". Według niej rzeźba pozbawiona jest granic i stanowi jedność z przestrzenią. Autorzy wprowadzają do dzieła trzeci wymiar – głębię, która pociąga za sobą jego czasoprzestrzenność, a więc zmienność obiektu przy oglądaniu go z różnych stron. Założenie to obecne jest w pracach rzeźbiarskich Szańkowskiego, zwłaszcza w realizowanych od 1973 roku Składakach – płaskich obiektach, których elementy połączone były zawiasami i rozkładały się jak leżaki. Poszczególne płaszczyzny mogły tworzyć różne ustawienia, a powstające kompozycje kadrowały i wchłaniały w siebie otaczającą przestrzeń. Punktem wyjścia dla artysty była tu płaska forma, której trójwymiarowość uzyskana została przez rozcinanie, jak mówił „uprzestrzennianie kartki papieru”. Kształty ukazane na prezentowanych rysunkach zawierają w sobie tę samą ideę, stanowią rodzaj budulca, z którego powstać mogą kompozycję różnorodnie rozlokowane w przestrzeni.

Praca została nabyta do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi bezpośrednio od artysty.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Maciej Szańkowski był rzeźbiarzem. Prezentowane prace to rysunki tuszem na papierze. Narysowane formy przypominają jego rzeźby. Artystę interesował temat przestrzeni. Myślał o otoczeniu swoich rzeźb. Wyobrażał sobie, jak będą wyglądały w mieście lub w naturze. Narysowane formy też wchodzą w relację z przestrzenią. Możemy je sobie wyobrazić jako rzeźby.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Opis dzieła:

Maciej Szańkowski tworzy duże rzeźby. Przed powstaniem rzeźby, artysta tworzy rysunki, które są właściwie projektami rzeźb. Trzy rysunki zatytułowane „Zetknięcie” są wykonane tuszem. Mają wyraźną oś symetrii. Szańkowski posługuje się grubymi liniami, które zdają się wychodzić poza granice rysunku. „Rysunki przestrzenne” pokazują jak rzeźba łączy się z powietrzem, otwiera się na przestrzeń. Rzeźba stanowi jedność z przestrzenią.

Na twórczość Macieja Szańkowskiego duży wpływ miała koncepcja rzeźby Katarzyny Kobro. Swoje rzeźby Katarzyna Kobro nazywała „Kompozycjami przestrzeni” .

Małgorzata Wiktorko, Agnieszka Wojciechowska-Sej, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Maciej Szańkowski

Tytuł: „Zetknięcie 1”

Wymiary: wysokość 23 cm,  szerokość 32 cm

Technika: rysunek tuszem na papierze

Rok powstania: 1968

Praca Macieja Szańkowskiego to cykl trzech prac namalowanych czarnym tuszem na prostokątnych arkuszach papieru. Dwie z nich – pierwsza i trzecia to prace poziome, kompozycja druga jest pionowa.

Przez wszystkie prace poprowadzona jest pionowa oś symetrii, wobec której z nieznacznymi różnicami układają się abstrakcyjne czarno-białe elementy. Pierwsza praca z cyklu czytelnie sygnalizuje ideę abstrakcyjnego rozważania o przestrzeni. Tłem pracy jest biała kartka, której prawa część zamalowana jest rozwodnionym tuszem, tworząc powierzchnię przypominającą kłębiaste chmury. Dolna i lewa część także pokryte są rozwodnionym tuszem dając efekt jeszcze bledszej szarości. Idealnie biała jest centralna górna część kompozycji. Przez środek narysowana jest pionowa cienka czarna linia, która dzieli kompozycję na dwa równe pionowe prostokąty – lewy i prawy. Na obu prostokątach namalowane są grube, zagięte pod kątem prostym linie. Tworzą pozornie symetryczny układ, który jednak ma pewne różnice. Na płaszczyźnie po lewo, z zachowaniem marginesu od lewej krawędzi przebiega łamana linia, która zaczyna się przy górnej krawędzi, biegnie w dół, na wysokości mniej więcej trzeciej części pod kątem prostym skręca w prawo, biegnie do linii symetrii, opada w dół, zakręca pod kątem prostym w lewo i opada do dolnej krawędzi. Po prawej stronie czarna linia jest niemal identyczna z tą po lewej. Różnica polega na szerszym marginesie przy prawym brzegu. Figura wyrysowana przez czarną linię jest bardziej zwarta, krępa. Także przez ciemniejsze tło prawa strona sprawia wrażenie cięższej. W miejscu, gdzie dwie czarne wstęgi przebiegają pionowo równolegle do siebie po dwóch stronach osi symetrii Szańkowski namalował tytułowe „Zetknięcie”. Precyzyjnie wykreślone krawędzie czarnych pasów pośrodku ich długości na krótkim odcinku strzępią się, tworząc ostro zakończone kształty i zbliżając do siebie. Na linii symetrii na wysokości tych zmian  pojawia się także czarna niewielka nieregularna plamka o ostrych krawędziach. Po prawej stronie na dole pracy, na kłębiastym szarym tle artysta zostawia zapisaną ołówkiem sygnaturę: M.Szańkowski 68.

Maciej Szańkowski był rzeźbiarzem. Prace malarskie i rysunkowe służyły mu do analizowania relacji przestrzennych, które rozdzielał na wewnętrzne i zewnętrzne. Swoje trójwymiarowe prace artysta często otwierał na przestrzeń, inspirując się „Kompozycją przestrzeni” Katarzyny Kobro.

Agnieszka Wojciechowska-Sej, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Maciej Szańkowski

Rzeźbiarz, autor pomników i bardziej kameralnych realizacji. W latach 1951-1957 uczył się w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem prowadzonym przez Antoniego Kenara. W 1957 roku rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczęszczał do pracowni prowadzonej przez Jerzego Jarnuszkiewicza. Jednocześnie uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez Oskara Hansena, Jerzego Sołtana i Józefa Mroszczaka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1963 roku. Po zakończeniu studiów przez trzy lata uczył w macierzystym liceum w Zakopanem. W latach 1971-1972 był stypendystą rządu francuskiego. Od 1982 do 2003 prowadził...