Antje Majewski

La coquille. [Conversation entre Issa Samb et Antje Majewski, Dakar 2010]

Udostępnij:
Datowanie: 2010
Technika: film barwny z dźwiękiem, zapis cyfrowy
Materiały: dysk przenośny
Rozmiar:czas trwania 58:24 min
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 07.08.2013
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/91/7

Opis dzieła

Filmy Antje Majewski są częścią wieloelementowego projektu przygotowanego na zaproszenie Kunsthaus w Grazu. Przedstawiają refleksję nad rolą i znaczeniem przedmiotów, także w instytucjach kultury. Badając kolekcje różnych muzeów, artystka szuka znaczeń, które mogłyby być ważne dla niej samej, i negocjuje interpretacje wynikające z kontekstu, w jakim obiekty są umieszczane.

Majewski przeprowadza wywiady z twórcami, by dowiedzieć się, jakie relacje z przedmiotami są dla nich istotne. Interesuje ją, w jaki sposób autorzy „obiektów kontemplacji” myślą o towarach, o przedmiotach religijnych, o materii ukształtowanej w naturalny sposób. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Issa Samb czy Alejandro Jodorowsky, których artystka pyta o znaczenie obiektów stanowiących jej prywatną kolekcję.

Zastanawia się nad przekształcaniem w instytucjach kultury statusu tego, co materialne, proponując interpretację muzeum jako miejsca praktyk magicznych, przestrzeni powodującej kulturowe zaburzenia czy przemieszczającej określone treści, a jednocześnie nieustannie próbującej zorganizować precyzyjny system klasyfikacji obiektów.

Aleksandra Jach

Opis prosty

Cykl 7 filmów jest częścią wieloelementowego projektu przygotowanego na zaproszenie Kunsthaus w Grazu.Artystka przeprowadza wywiady z twórcami. Chce się dowiedzieć jakie twórcy mają relacje z wykonanymi przez siebie przedmiotami i w jaki sposób traktują inne przedmioty. Artystka badając kolekcje różnych muzeów, szuka znaczeń, które mogłyby być ważne dla niej samej i porównuje je z opisami obiektów w tych instytucjach. Zastanawia się nad różnymi interpretacjami dzieł, które powstają w instytucjach kultury oraz nad próbami zorganizowania precyzyjnego systemu klasyfikacji obiektów kultury.

Antje Majewski

Artystka, która swojej twórczości spekuluje o przyszłych relacjach między różnymi uczestnikami środowiska: ludźmi i nieludzkimi organizmami, roślinami, przedmiotami. Jej prace badają również sposoby konstruowania pamięci, organizacji, przekazywania i reprezentacji wiedzy. Sztuka Majewski obejmuje szerokie spektrum środków wyrazu, od malarstwa, przez wideo, tekst, performance, fotografię, instalację. Wiele jej prac realizowana jest w sposób kolektywny. Artystka jest współzałożycielką feministycznej grupy artystycznej ƒƒ, wykłada malarstwo w Kunsthochschule Kiel.

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty