Antje Majewski

South China: The meteorite [The meteorite. Conversation between Lu Ling, the villagers of Yang Wu Sha and Antje Majewski. Yang Wu Sha, 2011]

Udostępnij:
Datowanie: 2011 r.
Technika: film barwny z dźwiękiem, zapis cyfrowy
Materiały: dysk przenośny
Rozmiar:czas trwania 20:56 min
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 07.08.2013
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/91/5
Antje Majewski

Artystka, która swojej twórczości spekuluje o przyszłych relacjach między różnymi uczestnikami środowiska: ludźmi i nieludzkimi organizmami, roślinami, przedmiotami. Jej prace badają również sposoby konstruowania pamięci, organizacji, przekazywania i reprezentacji wiedzy. Sztuka Majewski obejmuje szerokie spektrum środków wyrazu, od malarstwa, przez wideo, tekst, performance, fotografię, instalację. Wiele jej prac realizowana jest w sposób kolektywny. Artystka jest współzałożycielką feministycznej grupy artystycznej ƒƒ, wykłada malarstwo w Kunsthochschule Kiel.

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty