Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Antje Majewski

South China: The meteorite (The meteorite. Conversation between Lu Ling, the villagers of Yang Wu Sha and Antje Majewski. Yang Wu Sha, 2011) [Południowe Chiny: Meteoryt [Meteroryt. Konwersacja pomiędzy Lu Ling, mieszkańcami wioski Yang Wu Sha i Antje Majewski. Yang Wu Sha, 2011]

Udostępnij:
Datowanie: 2011
Technika: zapis cyfrowy dźwiękowy
Materiały: dysk przenośny 2,5''
Rozmiar:20:56 min
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 07.08.2013
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/91/5
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Praca jest częścią zespołu.

Zobacz opis całego zespołu.

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji