Karol Hiller

Tkacz

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1922 r.
Technika: malarstwo temperowe
Materiały: tempera, deska
Rozmiar:wys. 25,2 cm, szer. 17,2 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 11.01.1968
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/539

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście:
Karol Hiller:
●    był malarzem, grafikiem i nauczycielem;
●    urodził się w Łodzi, w 1891 roku;
●    studiował:
-    chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadcie,
-    budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym,
-    malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie;
●    w sztuce często pokazywał Łódź i jej mieszkańców;
●    naziści zamordowali go w lesie pod Łodzią, w 1939 roku.

Opis dzieła:
●    to obraz olejny; malarz namalował go farbą olejną na desce → w ten sposób niektórzy malarze malują ikony, czyli obrazy przedstawiające świętych → te obrazy mają ogromną wartość, bo przedstawiają ważne osoby;
●    to dzieło sztuki przedstawiającej → portret;
●    obraz przedstawia ojca artysty → ojciec był tkaczem, przyjechał do Łodzi za pracą z Dolnego Śląska w pierwszej połowie XIX wieku;
●    obraz Tkacz ma wielką wartość → przedstawia ważną osobę;
●    bohater grafiki jest w warsztacie rękodzielniczym → rękami produkuje tkaninę; pracuje i pali fajkę;
●    Karol Hiller namalował ten obraz w 1922 roku → wtedy w Łodzi tkacze pracowali w nowoczesnych fabrykach przy maszynach, a nie w warsztatach;
●    obraz jest symbolem zawodu z przeszłości;
●    według tego obrazu Karol Hiller zrobił grafikę po tym samym tytułem – Tkacz.

Autor skryptu: Leszek Karczewski


Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Praca Tkacz wykonana została w technice na desce. Ta technika malarska związana jest z ikonami. Artysta poznał ją w czasie studiów w Kijowie. Użycie tej techniki, a także złota podkreśla „neoreligijny” charakter przedstawienia i duchowy, metafizyczny wydźwięk ludzkiej osoby i pracy. Przedstawiony mężczyzna to ojciec artysty, który zmarł w 1922 roku. Ojciec, również Karol, pochodził z rodziny tkaczy przybyłych do Łodzi prawdopodobnie z Prudnika na Dolnym Śląsku w 1. poł. XIX wieku. Tkacz pokazany został nie w hali fabrycznej, ale w warsztacie rękodzielniczym. Rękodzielnicy w czasie szybkiego rozwoju tkalni mechanicznych, stali się ofiarami przemysłu. Ich praca nie była tak wydajna i szybka, jak maszyn. Przedstawienie tkacza przy krośnie pokazuje wymierający de facto zawód. Niewiele zmieniając artysta odtworzył tkacza przy krośnie w technice litografii. Ukazała się ona w tomiku wierszy Sadze i złoto.
Karol Hiller to artysta malarz, grafik, pedagog i animator życia kulturalnego. Studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadcie, budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie. Urodzony w Łodzi w 1891 roku, po I wojnie światowej na stałe osiadł w Łodzi. Artysta opracował nową technikę łączącą fotografię, malarstwo i rysunek. Nazywała się heliografika. Został zamordowany w podmiejskim lesie koło Łodzi. Po II wojnie światowej wdowa po artyście przekazała jego spuściznę Muzeum Sztuki w Łodzi.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]
Badania konserwatorskie [2022-05-16-2022-05-20]

Karol Hiller
Karol Hiller

Był malarzem, grafikem, pedagogiem, projektantem graficznym, scenografem, teoretykiem i animatorem życia kulturalnego. Studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie, gdzie zetknął się z bizantyńsko-ruską tradycją malarstwa, która wywarła, zwłaszcza na początku, silny wpływ na jego prace. Po osiedleniu się w Łodzi w 1921 roku, pod wrażeniem „naturalnie” futurystycznego i kubistycznego miasta fabryk, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne z użyciem quasi-maszynowych i przemysłowych elementów. Od 1928 roku, zainspirowany...

Inne dzieła tego artysty / artystki