Karol Hiller

Fabryka

Udostępnij:
Datowanie: 1930 r.
Technika: gwasz
Materiały: papier, gwasz
Rozmiar:wys. 43 cm, szer. 31 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.09.1976
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/630

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście:
Karol Hiller:
●    był malarzem, grafikiem i nauczycielem;
●    urodził się w Łodzi, w 1891 roku;
●    studiował:
-    chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadcie,
-    budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym,
-    malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie;
●    w sztuce często pokazywał Łódź i jej mieszkańców;
●    naziści zamordowali go w lesie pod Łodzią, w 1939 roku.

Opis dzieła:
●    to obraz przedstawiający → pokazuje świat →  to pejzaż;
●    pejzaż zwykle pokazuje, jaki świat jest piękny;
●    ten pejzaż nie pokazuje pięknego świata, ale świat brzydki;
●    Fabryka pokazuje pejzaż fabrycznego miasta – Łodzi;
●    na obrazie nie ma ludzi, zwierząt czy roślin; są tylko budynki fabryk i fabrycznych magazynów; za nimi artysta namalował kominy fabryk;
●    na obrazie są tylko dwa kolory: rdzawy i szary.

Karol Hiller mieszkał w Łodzi i często przedstawiał Łódź na swoich obrazach. Artysta wyrażał w ten sposób miłość do swojego miasta. Hiller malował Łódź bez upiększania.

Autor skryptu: Leszek Karczewski


Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Jest to kolejna praca przedstawiająca industrialny pejzaż łódzki. Tym razem w technice gwaszy. Za przysadzistymi budynkami magazynów i hal fabrycznych z mgieł i dymów wyłaniają się strzeliste sylwety kominów. Miasto sportretowane przez Hillera wygląda na wymarłe, opuszczone. Nie ma ludzi, zwierząt czy roślin. Karol Hillera wykonał również serię litografii przedstawiającymi miasto i żyjących w nim ludzi. Były one wydane wraz z poezją jego przyjaciela Witolda Wandurskiego. Wandurski o Łodzi wypowiedział się następująco: „Byliśmy zakochani w naszym rodzinnym, brudnym i cuchnącym mieście”. Z jednej strony miłość do rodzinnego miasta, z drugiej świadomość jego ciemnych stron i trudów życia w tym miejscu.

Karol Hiller był nie tylko malarzem i grafikiem. Był również pedagogiem, scenografem a także teoretykiem i animatorem życia kulturalnego. W swoich pracach uwieczniał architekturę przemysłowej Łodzi i poruszał problem ciężkiej pracy robotnic i robotników oraz zanieczyszczenia środowiska na skutek działania fabryk. Zginął na początku II wojny światowej, zastrzelony przez nazistów w lesie pod Łodzią.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Karol Hiller
Karol Hiller

Był malarzem, grafikem, pedagogiem, projektantem graficznym, scenografem, teoretykiem i animatorem życia kulturalnego. Studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie, gdzie zetknął się z bizantyńsko-ruską tradycją malarstwa, która wywarła, zwłaszcza na początku, silny wpływ na jego prace. Po osiedleniu się w Łodzi w 1921 roku, pod wrażeniem „naturalnie” futurystycznego i kubistycznego miasta fabryk, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne z użyciem quasi-maszynowych i przemysłowych elementów. Od 1928 roku, zainspirowany...

Inne dzieła tego artysty / artystki