Karol Hiller

Karol Hiller

1891 - 1939

Był malarzem, grafikem, pedagogiem, projektantem graficznym, scenografem, teoretykiem i animatorem życia kulturalnego.

Studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie, gdzie zetknął się z bizantyńsko-ruską tradycją malarstwa, która wywarła, zwłaszcza na początku, silny wpływ na jego prace.

Po osiedleniu się w Łodzi w 1921 roku, pod wrażeniem „naturalnie” futurystycznego i kubistycznego miasta fabryk, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne z użyciem quasi-maszynowych i przemysłowych elementów. Od 1928 roku, zainspirowany awangardowymi fotogramami, wykonywał heliografiki. w latach 30. coraz częściej przedstawiał prace abstrakcyjne wykorzystujące formy organiczne, zwykle o metaforycznym znaczeniu, w których wyraźnie zaznaczała się fascynacja surrealizmem.


Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010,  s. 79)


Karol Hiller
Karol Hiller, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła