Marek Włodarski (Henryk Streng)

Szkic aktu

Udostępnij:
Datowanie: 1924 - 1925 r.
Technika: rysunek
Materiały: papier, sangwina
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 45,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 21.11.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/707
Marek Włodarski (Henryk Streng)

Właściwie Henryk Streng, malarz polski pochodzenia żydowskiego, w latch 20. kształcił się we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego, następnie na ASP w Warszawie, w 1924 r. wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z twórczością surrealistów, min. Andre Bretona i Fernanda Legera. W 1930 r. związał się z grupą ''Artes". Walczył podczas kampanii wrześniowej W 1941 r. zmienił nazwisko. Po wojnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Od 1947 r. był pracownikiem, a od 1956 profesorem na ASP w Warszawie. Marek Włodarski jest jednym z najbardziej konsekwentnych awangardzistów w sztuce polskiej. Jego postawa eksperymentatora manifestowała się...

Inne dzieła tego artysty / artystki