Udostępnij:
Datowanie: ok. 1923
Technika: rysunek, malarstwo akwarelowe
Materiały: akwarela, papier
Rozmiar:wys. 26 cm, szer. 21 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 14.08.1931
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/4

Opis dzieła

Twórczość malarska Sonii Delaunay to przede wszystkim studium zestawień barwnych. Układając obok siebie kontrastowe plamy barwne, artystka badała wzajemne oddziaływania kolorów i dążyła do wzmocnienia ich wyrazu. Delaunay tworzyła abstrakcyjne kompozycje, wykorzystujące najprostsze motywy – zbiegające się pod różnym kątem pasy, kwadraty, trójkąty, koła. Geometria stanowiła dla artystki tylko siatkę dla współistnienia żywych, intensywnych kolorów. W wielu jej obrazach pojawiają się motywy zaczerpnięte z rzeczywistości, w tej pracy są to sylwetki uproszczone do zaokrąglonych plam barwnych. Taniec był ulubionym motywem malarskim Delaunay, gdyż umożliwiał ukazanie dynamiki barwy i ruchu. Nurt w sztuce, który stworzyła razem z mężem Robertem Guillaume Apollinaire, nazwa się orfizmem. Styl ten, podobnie jak kubizm, odchodził od odtwarzania rzeczywistości i skłaniał się ku analizie form i abstrakcji. Delaunay stosowała liryczną kompozycję i wyrazisty kontrast barw.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 180).

Wystawy

Sala Neoplastyczna. Stan początkowy [2023-05-31-2024-12-31]
Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności
Group Dynamics - Collectives of Modernist Period [2021-10-19-2022-04-24]

Sonia Delaunay
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty